GIMNASTIČKI KLUB "BE-EN"

- strateški partner -

Gradska uprava grada Bijeljina

Razvojna gimnastika

od 16:45 – 17:30  

Predškolska gimnastika

od 17:30 – 18:30 

Školska gimnastika

od 18:30 – 19:30  

Rekreacije za žene

od 19:30 – 20:30 

Kiropraktika  

od 20:30 – 21:30  

Korektivna gimnastika na zakazivanje

Sva prava zadržava © 2017 Gimnastički klub "BE-EN". Developed by </DIV>